පක්ෂයේ ගරු මහා ලේකම් එස් .සුබයිර්දීන් මහතාගෙන් මුලතිව් කේපාප්පිලවූ උද්ඝෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රකාශයක්

ACMC news
15
0
sample-ad

මුලතිව් ප්‍රදේශයේ කේපාප්පිලවූ ගම්වැසියන් විසින් දවස් 13 ඉක්මවා කරගෙන යන උද්ඝෝෂණය ඉතා බැරැරුම්  තත්වයකට හැරී ඇති බවක් දක්නට ඇත. තමාගේ පාරම්පරික නිජ භූමිය සන්නද්ධ හමුදා විසින් ගතවූ අවුරුදු 8 තිස්සේ ප්‍රයෝජනයට ගැනීමෙන් තමන්ට අහිමිවූ තම දේපළ නැවත ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා මෙම සටන දික්ගැස්සී ඇත. ඒ අතරතුරදී තම භූමිය නැවත ලැබෙන තුරු මාරාන්තික උපවාසයේ යෙදෙන එක්  විරෝධතාකරුවෙකු සියදිවි නසා ගැනීමේ උත්සාහයක් දරා  ඇත. එවැනි අවාසනාවන්ත සිදුවීම් ඇති වුවහොත් එය සාමයට බාධා වන අයුරින් ප්‍රචන්ඩක්‍රියා වලට ඉඩතැබීමක් වන නිසා රජය විසින් මෙම ප්‍රශ්නය සාමකාමීව ඉතා ඉක්මනින් විසඳිය යුතු බවත් අපි මතක් කර සිටිමු.

 

එස්.සුබයිර්දීන්.

මහා ලේකම්

අහිල ඉලංගෙයි මක්කල් කොංග්‍රසය

Facebook Comments

POST A COMMENT.