පසුගියදා ලන්ඩන්හි පැවති පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සාකච්ඡාව සඳහා ගරු පක්ෂ නායකතුමාගේ සහභාගීත්වය මෙසේ විය

ACMC news
47
0
sample-ad

තම රටේ ආර්ථිකයත්, කලාපීය ආර්ථිකයකත් වර්ධනය කරගනිමින් පොදු රාජ්‍යය මණ්ඩලයේ රටවල් අතර වෙළෙඳාම වර්ධනයට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලැබෙන සහයෝගය පිළිබඳ ස්තුතිය පලකරන බව පොදු රාජ්‍යය  මණ්ඩලයේ මහ ලේකම් පැට්රීෂියා ස්කොට්ලන්ඩ් මහත්මිය ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ඇය මේ බව කියා සිටියේ පසුගියදා  ලන්ඩන් නගරයේ දී පොදු රාජ්‍යය  මණ්ඩලීය නායක සමුළුව ඉලක්ක කර ගනිමින් පැවැත්වෙන පොදු රාජ්‍යය   මණ්ඩල රටවල වෙළෙඳ අමාත්‍යවරුන්ගේ  සමුළුවේ දී පැවති  සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.

ශ්‍රී  ලංකාව නියෝජනය කරමින් මෙම සමුළුවට කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය සහ පක්ෂයේ ගරු නායක  රිෂාඩ් බදුයිදීන් මහතා එක්ව සිටියේය .

එහි දී ඇය වැඩිදුරටත් ඇය මෙසේ ද කීවාය.
” අපි ශ්‍රී ලංකාවටත්, එහි රජයට සහ ජනතාවටත් විශේෂයෙන් ම ස්තූතිවන්ත වෙනවා පොදු රාජ්‍යය  මණ්ඩලයේ රටවල් අතර  ආර්ථිකය හා වෙළෙඳාම වර්ධනය කරගැනීමට දක්වන සහයෝගය පිළිබඳව. විශේෂයෙන් ම දැනට ක්‍රියාත්මක පොදුරාජ්‍ය  මණ්ඩලීය ව්‍යාපෘති  සාර්ථක කරගැනීම සඳහාත්  වෙළෙඳ ආර්ථික පහසුකම් වර්ධනය කරමින් ඉදිරියට යාම සඳහාත්  ශ්‍රී ලංකාව දක්වන සහයෝගය අපමණයි. ශ්‍රී ලංකා රජය නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම් ඇතිකරමින් තම රටේ ආර්ථිකය වගේ ම කලාපයේ ආර්ථිකය දියුණු කරගන්න දක්වන සහයෝගය පිළිබඳවත් විශේෂයෙන් ම අපි ස්තූති කරනවා “

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය  රිෂාඩ් බදුයිදීන් මහතා සමග ඇය පැවැත්වූ සාකච්ඡාවේ දී ඉදිරියට ද ශ්‍රී  ලංකාවේ ආර්ථිකය වර්ධනය කරගැනීම සඳහා තාක්ෂණික සහය,මුල්‍ය  පහසුකම් ඇතුළු පොදු රාජ්‍යය  මණ්ඩලයේ උපරිම සහය ලබාදෙන බවයි.

පොදු රාජ්‍යය  මණ්ඩලයේ රටවල් නිරන්තරවම ශ්‍රී  ලංකාවේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් දක්වන දායකත්වය පිළිබඳව ස්තූති කරන බව අමාත්‍යවරයා එහි දී කියා සිටියේය.

පොදු රාජ්‍යය  මණ්ඩලයේ සාමාජික රටවල් සංඛ්‍යාව  53කි. බිලියන 2.2ක ජනතාවක් ජීවත්වන මේ රටවල ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීම  සඳහා මෙවර ඇමෙරිකන් ඩොලර් ට්‍රිලියනයක මුදලක් වෙන්කර තිබේ.

Facebook Comments

POST A COMMENT.